Home » Garantiebepaling

Garantiebepaling

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie wordt hieronder uitgelegd. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Fabrieksgarantie

ForaVida biedt op alle producten 5 jaar garantie op fabricagefouten. Hieronder bespreken we de uitzonderingen op deze regel en de voorwaarden waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op deze garantie.

N.B. Stormschade en andere niet fabricage gerelateerde schade valt niet onder de garantie. Indien uw product stormschade heeft opgelopen, neem dan contact op met uw verzekering.

Producten met afwijkende garantievoorwaarden

Er zijn enkele producten waar afwijkende garantievoorwaarden voor gelden. Onderstaande garantie wordt tevens alleen gegeven op fabricagefouten.

Op de polycarbonaat platen van de terrasoverkappingen biedt ForaVida 10 jaar garantie.

Op de transformator van de ledverlichting van de terrasoverkappingen, zit 2 jaar garantie en op de ledlampen 3 jaar garantie. Indien deze gebreken vertonen, stuurt ForaVida per post een vervangend onderdeel toe. Deze dient u dan zelf te vervangen.

Monteren/verwerken is accepteren

Als u ervoor kiest om de producten te verwerken/monteren, betekent dit dat u de producten gecontroleerd heeft en deze accepteert. Controleer daarom voordat u een product verwerkt/monteert altijd eerst of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert, verwerk/monteer het product dan niet. Maak foto’s van het betreffende product en stuur deze naar ForaVida. Wij zullen zo snel mogelijk een passende oplossing bieden. 

Indien u ondanks deze instructie alsnog een product met een beschadiging of defect verwerkt, dan kunnen wij deze niet meer omruilen waardoor wij geen oplossing kunnen bieden. U kunt in dit geval dus geen aanspraak meer maken op de garantie.

Verwerkings-/montageadvies

Alle producten dienen volgens het advies dat door ForaVida gegeven wordt verwerkt of gemonteerd te worden. Voor de terrasoverkappingen en accessoires geldt dat u de montagehandleiding of beschrijving bij het product volgt. 

Beschadigingen glasplaten binnen 48 uur melden

Voor glazen dak- en deurplaten gelden, naast de in de vorige alinea’s genoemde afspraken, enkele andere voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

Indien u het defect pas constateert nadat de bezorger al weg is, verzoeken wij u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 48 uur per e-mail dit te melden. Monteer het product niet. Indien u alsnog de glasplaat met een beschadiging of defect monteert, dan kunnen wij hier geen omruiling meer voor aanbieden. Ook heeft u geen aanspraak op een coulanceregeling.

Winkelwagen
Deel